Worshop: Mladí radiológovia – Úvod do ultrasonografie

Dátum workshopu: 30-31. Mája 2024

Miesto workshopu : Hotel Galileo, Donovaly 196, 976 39 Donovaly, Slovenská republika

Názov workshopu : Mladí radiológovia – Úvod do ultrasonografie 

Program workshopu: 

 1. Prednášky (viď. nižšie)
 2. Praktické vyšetrovanie 
 3. Záverečná diskusia, test a vyhodnotenie

 

Podrobný program:

Prvý deň 30.5.2024 (12:30 – 21:30) (MUDr. Iveta Petrašovičová)

 1. Úvod do technických základov a nastavení ultrazvukového prístroja
 2. Základná anatómia a význam ultrasonografie brucha
 3. Fyziológia vnútorných orgánov brucha a malej panvy
 4. Moderné a praktické zobrazenie CT, MR, US
 5. “Hands-on” praktická výučba

 

Druhý deň 31.5.2024 (08:00 – 12:00) (MUDr. Dávid Kocan)

 1. Základné princípy dopplerovského vyšetrenia, morfologické varianty. 
 2. Základné patológie (CAS, CEA)
 3. Využitie pokročilých dopplerovských techník v praxi
 4. Hands-on praktická výučba

 

Registračný poplatok / 100,- € zahŕňa platbu za:

 • účasť na kurze a praktických vyšetreniach, ŠZM, prístup k USG prístrojom 
 • ubytovanie v jednolôžkovej izbe /1 osoba 
 • kompletnú stravu (štvrtok: večera, piatok: raňajky, obed),  
 • odborné materiály kurzu, prezentácie + certifikát s 12 kreditmi 

 

Poplatok za registráciu prosím uhraďte na:

Názov účtu: INmed Slovakia s.r.o.
Názov banky:Slovenská sporiteľňa
IBAN:SK2509000000005075564129  
BIC/SWIFT GIBASKBX
VS: 310524
KS: 0308 

Poznámky:

 • Počet účastníkov kurzu je limitovaný, max. 15 osôb
 • Do správy pre príjimateľa uveďte meno a priezvisko účastníka
 • Pro registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

 

Storno podmienky:

Organizátor kurzu musí byť vyrozumený o zrušení účasti písomne mailom na zuzana.lekesova@inmed.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované. Zrušenie registrácie bez storno poplatku je možné do 17.5.2024. Po tomto dátume bude účtované 100 % storno registračného poplatku. 

Prihlasovací formulár

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM WORKSHOPU?

+421 917 579 351

marek.elias@inmed.sk