KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

INmed Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 11841/37
831 04 Bratislava
mestská cast Nové Mesto

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III, odd.: Sro, vložka č.: 170695/B

IČO: 36 256 871
DIČ: 2021770707
IČ DPH: SK2021770707

e-mail: office@inmed.sk

OFFICE

Office manager

Beáta Cuninková

+421 907 835 465
beata.cuninkova@inmed.sk

verejné obstarávanie
info@inmed.sk

Účtovníctvo

Zdenka Péková

+421 903 751 616
zdenka.pekova@inmed.sk

Administratívny pracovník

Mgr. Zuzan Lekešová

+421 910 894 417
zuzana.lekesova@inmed.sk

Asistentka konateľa

Linda Lorinczi Jager

+421 908 265 518
linda.jager@inmed.sk

VEDENIE

Konateľ

Ing. Štefan Gardoň

+421 907 917 750
stefan.gardon@inmed.sk

Konateľ

Martin Továrek

+421 907 917 747
martin.tovarek@inmed.sk

SERVIS

Servisná linka

+421 905 797 908
servis@inmed.sk

Vedúci servisu

Ing. Václav Bucko

+421 918 596 534
vaclav.bucko@inmed.sk

Servisný technik

Ing. Dušan Turan

+421 907 724 622
dusan.turan@inmed.sk

Servisný technik

Ing. Peter Peterka

+421 905 479 354
peter.peterka@inmed.sk

Servisný technik

Ing. Pavel Bombala

+421 905 983 151
pavel.bombala@inmed.sk

Servisný technik

Murad Matzhanov

+421 905 296 368
murad.matganov@inmed.sk

OBCHOD

Obchodný riaditeľ pre
USG portfólio

Mgr. Marek Eliáš

+421 917 579 351
marek.elias@inmed.sk

Obchodný zástupca a aplikačný špecialista pre USG portfólio

Bc. Nina Ondková

+421 918 634 965
nina.ondkova@inmed.sk

Produktový špecialista pre USG portfólio

Igor Pecháč

+421 905 257 090
igor.pechac@inmed.sk

Obchodný zástupca pre USG portfólio

Peter Ujházy

+421 908 445 692
peter.ujhazy@inmed.sk

Obchodný riaditeľ pre veľkú techniku

Ing. Juraj Tokarčík

+421 915 322 937
juraj.tokarcik@inmed.sk

Aplikačný špecialista pre veľkú techniku

Slavomír Imriš

+421 917 712 823
slavomir.imris@inmed.sk