KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

InMed Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 11841/37

831 04 Bratislava
mestská cast Nové Mesto

IČO: 36 256 871
DIČ: 2021770707
IČ DPH: SK2021770707

Office

+421 907 835 465
info@inmed.sk

Servisná linka

+421 905 797 908
servis@inmed.sk

Konateľ

Ing. Štefan Gardon

+421 907 917 750
stefan.gardon@inmed.sk

Konateľ

Martin Továrek

+421 907 917 747
martin.tovarek@inmed.sk

Servisný technik

Ing. Pavel Bombala

+421 905 983 151
pavel.bombala@inmed.sk

Vedúci servisu

Ing. Václav Bucko

+421 918 596 534
vaclav.bucko@inmed.sk

Obchodný riaditeľ pre USG portfólio

Mgr. Marek Eliáš

+421 917 579 351
marek.elias@inmed.sk

Obchodný riaditeľ pre veľkú techniku

Ing. Juraj Tokarčík

+421 915 322 937
juraj.tokarcik@inmed.sk

Produktový špecialista

Igor Pechác

+421 905 257 090
igor.pechac@inmed.sk

Office manager

Beáta Cuninková

+421 907 835 465
beata.cuninkova@inmed.sk

Administratívny pracovník

Miriam Mináriková

+421 918 634 965
miriam.minarikova@inmed.sk