Angiograf

Uľahčenie intervencií zlepšením obrazu.

Aphenix 4D CT bezproblémovo integruje náš flexibilný intervenčný systém Alphenix s pokročilou súpravou zobrazovania Aquilion CT do jedného všestranného riešenia. Na potvrdenie úspešnosti postupu nie je potrebné premiestňovať pacienta medzi miestnosťami. Alphenix 4D CT umožňuje plynulé a rýchle prepínanie medzi CT a Angio počas zložitých intervenčných zákrokov.

Klinické príklady

V prípade záujmu prosím kontaktujte:


Ing. Štefan Gardoň

+421 907 917 750

stefan.gardon@inmed.sk
Ing. Juraj Tokarčík

+421 915 322 937

juraj.tokarcik@inmed.sk