CT – POČÍTAČOVÁ

TOMOGRAFIA

Urobte každé skenovanie čo najbezpečnejšie s pomocou pokročilých technológií s podporou AI, ktoré udržujú nízku dávku žiarenia a vysokú kvalitu obrazu.

V prípade záujmu prosím kontaktujte:


Ing. Štefan Gardoň

+421 907 917 750

stefan.gardon@inmed.sk
Ing. Juraj Tokarčík

+421 915 322 937

juraj.tokarcik@inmed.sk