CT

Aquilion GENESIS
640 rezov keždej rotácie - 16 cm PureViSION detektor - rotácia 0,275 sek. - 78 cm clona pacienta - 100 kW generátor - laserová kolimácia ...

Aquilion ONE Vision Edition
Rýchle helikálne skenovanie – Ultra helical scan 640 rezov pri rotácii 360° za 0,275s v objeme 16 cm - otvor gantry 78 cm - 100 kW generátor ...


Aquilion Precision
Vysoké rozlíšenie CT-150 mikrónov, 50 lp/cm rozlíšenie -nové 0.25 mm x 160riadkov,najmenší priemer-nová matica,1024 x 1024 - Malá ohnisková ...


Aquilion PRIME SP
160 rezov každej rotácie - až 4 cm pokrytie osi Z - 0,5 mm × 80 PUREViSION detektor radu - otáčka 0,35 s - 78 cm otvor gantry - 70 cm rozšírený ...


Aquilion lighting
technika Time-of-Flight, rozlíšenie 394 ps, otvor gantry 90cm, FOV 70cm, 19,6 axiálne FOV, 4x4 mm kryštály CT, 0,5 s otáčka - 32 rezov


Aquilion Start
160 rezov pri otáčke - 0,5 mm x 80 detektor - 4 cm z 0,5 mm pokrytia - 0,5 s otáčka - 78 cm otvor gantry, +/- 30° náklon

Aquilion LB
Najkvalitnejšie rozlíšenie s nízkym kontrastom pri najnižšej dávke, 90 cm otvor gantry pre väčších pacientov-70 cm FOV dosahuje o 40% viac ... 

Kazdý CT skener je schopný vykonávať rôznorodé úlohy.


Spoločnosť Toshiba Medical získala ocenenie Best in KLAS
"2016 Best in KLAS: Zdravotnícke vybavenie" November 2016 © 2016 CLASS
Podniky, LLC. Všetky práva vyhradené www.KLASresearch.com

 

 

 

READ MORE© InMed s.r.o., All rights reserved.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information, visit the page how we use cookies
I AGREE    Refuse